kostkaÚvodní stránka

Vážení přátelé,

přemýšlíte nad tím, kde vzít peníze na rekonstrukci kanalizace, stavbu nové čističky odpadních vod, chodníků, nového stadionu či domu s pečovatelskou službou ve vašem městě? Napadlo Vás někdy, že efektivnějším hospodařením s energiemi byste mohli potřebné finance ušetřit?

Potenciál energetických úspor je v ČR obrovský: podle některých odhadů je možné snížit výdaje za energie až o 40 %! Zkuste si spočítat, jak velká finanční částka by zůstala ve vaší městské pokladně, pokud by se Vám podařilo dosáhnout takovéto úspory!

V rámci našeho projektu Vám chceme nabídnout konkrétní a v praxi proveditelné nápady a tipy na snížení výdajů za energie ve Vašem městě, obci či kraji. Doporučíme Vám také, jak pokrýt část Vašich energetických potřeb využíváním obnovitelných zdrojů energie -  i zde můžete ušetřit! Energeticky úsporná opatření a využívání OZE povedou ruku v ruce i k zlepšení kvality ovzduší ve vašem městě.

Poradíme Vám, jak projekty financovat - existuje celá řada dotačních titulů, ze kterých můžete čerpat!

Představíme Vám česká i zahraniční města, kterým implementace úsporných opatření či využívání obnovitelných zdrojů energie již přinesly konkrétní výsledky.

Tyto stránky Vám budou postupně přinášet nejenom  informace o proběhlých a připravovaných akcích, ale i užitečné faktické informace z jednotlivých oborů, konkrétní rady a návody jak v jednotlivých případech postupovat, adresáře institucí a dodavatelů, odborné články, diskusní skupiny atd. 

Těšíme se na setkání s Vámi na celostátní zahajovací konferenci tohoto projektu 15. a 16. června 2009 v Praze, na seminářích v regionech, které budou probíhat v období 9/2009 – 5/2010 i na setkávání na těchto stránkách.


Za realizační tým projektu


Marcela Faktorová
manažer projektu


Záštita
Partneři projektu:
Komerční banka
ENVIROS
ENESA
Eltodo - Citelum
eCentre
Master Therm CZ
Osram

Spolufinancováno:
OPZP

Odborny partner:
TZB-INFO

Mediální partner:
Moderní obec

Mediální partneři
Národní síť zdravých měst BUSINESSINFO
Alternativní energie PRO_ENERGY
ASOCIACE PPP STMOU
CZBIOM Výstavba měst a obcí
ENERGERICKYCZ ENVIWEB
Parlamentní zpravodaj